Kulttuuri

Kulttuuri

Yrityksen perusarvot

Mallin positiivinen eheys pelata win-win-tilannetta

Kehitysstrategia

Palveluasiakkaiden omistautuminen sosiaaliseen kehitykseen ja voittoon

Joukkueen käsite

Tavoitteena on ladata hiljainen ymmärrys riskien jakamisen luottamuksesta

Lahjaideo

Ihmisen sopeutuminen asemaansa ja ihmisiin

Markkinointikonsepti

Luo arvoa käyttäjälle yrityksen maineen voittamiseksi

Innovaatioideo

Luova innovaatio

Turvallisuuskonsepti

Huolehdi henkilöstön tuotannon turvallisuudesta